اخبار

<<< استعلام نزدیکترین نماینده
 

برای دریافت اطلاعات نمایندگان نصب و خدمات دزدگیر سیلورین در سراسر ایران ، با ارسال sms به روش زیر به شماره 100077191443 شماره نزدیک ترین نماینده به شما اعلام خواهد شد :

( sms با عدد8 شروع میشود -> 8*کد شهرستان*کدمنطقه شهرداری )

توجه 1 : کد منطقه شهرداری فقط برای تهران می باشد و برای شهرستانهای دیگر نیاز نیست که نوشته شود.
توجه 2 : برای شهرستانهای زیر که  کد شهرستان  آنها 021 می باشد ولی شامل مناطق 22گانه تهران نیستند ، از کدهای زیر به جای کد منطقه شهرداری استفاده کنید :
 
نام شهرستان کد منطقه
شهریار 23
شهرقدس 24
شهرک اندیشه 25
ورامین 26
پاکدشت 27
رباط کریم 28
رودهن 29
بومهن 30

توضیح : کد منطقه شهرداری فقط برای تهران می باشد و برای شهرستانهای دیگر نیاز نیست که نوشته شود.

 
 
 
بد            خوب