اخبار

^ بیمه سرقت خودرو

مشتری گرامی ، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند ، طبق بیمه نامه شماره 1396/2855/1/223/6695/18 شرکت سهامی بیمه ایران تایید وگواهی می نماید که مسئولیت ناشی از خسارت مالی (سرقت کلی خودرو) به استفاده کنندگان از دزدگیرهای سیلورین - تایسیز - سیلور در نتیجه عدم کیفیت آنها را پس از احراز مسئولیت  بیمه گذار طبق رای مراجع قضایی حداکثر تا سقف 500.000.000 ریال و به مدت 12 ماه از تاریخ  10روز پس از نصب جبران می نماید. حداکثر تعهد بیمه گر برای هر خودرو ارزش تعیین شده توسط کارشناسان بیمه گر و حداکثر تا سقف 500.000.000 ریال می باشد .
لطفا برگه بیمه را به طور دقیق تکمیل و از محل نقطه چین جدا نموده سپس قسمت مخصوص بیمه را از طریق پست پیشتاز به آدرس تهران ، صنـدوق پـستی 174-11155 ارسال نمایید ، ضمنا رسید پستی و قسمت مخصوص مشتری را نزد خود نگهدارید ، در غیر اینصورت  بیمه گر ، هیچ تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.

ضمنا در صورت بروز سرقت کلی خودرو سریعا مراتب را به مقامات انتظامی اطلاع داده  و جهت تکمیل مراحل اعلام خسارت و مدارک مورد نیاز با دفتر بیمه ایران تماس بگیرید (حداکثر5 روز از تاریخ سرقت)
تلفن دفتر بیمه ایران :   44717978 - 0919295570


شرایط بیمه سرقت خودرو : . درصورت سرقت خودرو سریعا مراتب را به مراجع انتظامی اطلاع دهید.
. طبق بیمه نامه شماره
1396/2855/1/223/6695/18 شرکت سهامی بیمه ایران ، حداکثر تعهد بیمه گر برای هر خودرو(در صورت سرقت کلی خودرو) ارزش تعیین شده توسط کارشناسان بیمه گر و حداکثر تا سقف  500.000.000 ریا ل می باشد.
. چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه با پوشش کلی باشد مالک موظف است از محل بیمه بدنه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید .
. تعهد بیمه گر در مورد این قرارداد مشروط به این می باشد که مشتری حداکثر 10 روز پس از نصب دزدگیر اطلاعات کارت بیمه را تکمیل نموده و قسمت مخصوص بیمه را از طریق پست پیشتاز به آدرس تهران صندوق پستی 183-14845 ارسال نماید . 183-14845
. در هنگام بروز سرقت و تشکیل پرونده حتما رسید پستی و فاکتور خرید دزدگیر الزامی می باشد .
. دزدگـیر توسط نمایندگی مجاز نصب شده و هر دو قسمت کارت دارای مهر و امضای نمایندگی باشد.(بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار است)

بد            خوب